Plán odpadového hospodářství obcí

Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mají obce, které ke dni vyhlášení závazné části POH SK (tj.  do 24.5.2016) produkují ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu (kategorie N) nebo více než 1000 tun ostatního odpadu (kategorie O), povinnost zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 12 měsíců  od vyhlášení závazné části POH SK. Ostatní obce jsou povinny zpracovat návrh POH do 12 měsíců od dosažení výše uvedené produkce odpadů.

Aktuální stanovisko k projednávání POH obcí z hlediska procesu SEA naleznete zde .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 Středočeský kraj