Archiv 2005

 • 22.12.2005
  - Krajská soutěž pro obce „My třídíme nejlépe“ bude pokračovat i v roce 2006.
  Na podporu rozvoje třídění komunálních odpadů byla v roce 2005 vyhlášena krajská soutěž pro obce „ My třídíme nejlépe“ . Významnou měrou popularizovala problematiku třídění odpadů a její vazby na ochranu životního prostředí, a proto bylo rozhodnuto o jejím pokračování i v roce 2006. Více informací naleznete zde.
 • 21.12.2005
  - Proběhla aktualizace seznamu zařízení na území SK k datu 9.12.2005.
 • 30.11.2005
  - Krajská soutěž pro obce „My třídíme nejlépe“ pro rok 2005 byla ukončena. Vítězům soutěže byly předány výherní ceny za přítomnosti Ing. Viléma Žáka, náměstka hejtmana Středočeského kraje a RNDr. Jaroslava Obermajera, vedoucího Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje. Více naleznete zde.
 • 30.11.2005
  - Byly předány hlavní ceny vítězům SMS soutěže uspořádaných pro středoškoláky a pro domácnosti v rámci Mediální a informační kampaně. Více naleznete zde.
 • 09.11.2005
  - Dne 26.10.2005 proběhlo slosování soutěží pořádaných v rámci "Celokrajské mediální a informační kampaně zaměřené na zvýšení zapojení obyvatel Středočeského kraje do třídění odpadů", která byla zahájena 1.9.2005. Bližší informace naleznete zde.
 • 20.09.2005
  - Doplněny Informace k povinnosti původců odpadů zpracovat plán odpadového hospodářství, bližší informace naleznete zde.
 • 02.09.2005
  - Dne 1.9.2005 byla zahájena "Mediální a informační kampaň ke zvýšení zapojení obyvatel do plošného třídění odpadů na území Středočeského kraje", bližší informace naleznete zde.
 • 17.06.2005
  - Dnes zde byl uveřejněn Seznam obcí, kterým budou v roce 2005 přiděleny sběrné nádoby v rámci pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních složek včetně jejich obalové složky“ – více zde.
 • 03.06.2005
  - Dne 1.6.2005 byla zahájena krajská soutěž pro obce s názvem "My třídíme nejlépe", bližší informace naleznete zde.
 • 04.04.2005
  - Dne 22.3.2005 byla vyhlášena "Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje" více zde.
 • 01.02.2005
  - V sekci Veřejná správa upozornění na nové správní poplatky.
 • 31.01.2005
  - V sekci Veřejná správa v kategorii Krajský plán odpadového hospodářství bylo zveřejněno platné znění Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.
 • 12.01.2005
  - V sekci Veřejná správa byla přidána nová podkategorie Projekty SK.

© 2010 Středočeský kraj