Archiv 2006

1.12.2006
Předání cen výhercům soutěže "My třídíme nejlépe" a sms a samolepkové soutěže domácností proběhlo dne 27.11.2006. Více informací zde.
24.11.2006
Vyhodnocení krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ a informace o vyhlášení výsledků a o předání výherních cen naleznete zde.
24.11.2006
Seznam výherců soutěží pořádaných v rámci informační a komunikační kampaně ke třídění odpadů ve Středočeském kraji naleznete zde.
10.11.2006
V souvislosti se sjednocením výkladu novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech dotýkající se vytěžených zemin a hlušin (zákon č. 188/2004 Sb.) provedeným Ministerstvem životního prostředí, krajský úřad sděluje, že se zeminami a hlušinami je nutné i nadále nakládat v režimu zákona o odpadech.Veškeré další potřebné informace naleznete zde.
10.09.2006
Přehled firem oprávněných nakládat s odpady
můžete nyní vyhledávat nově dle katalogu odpadů v sekci Veřejná správa na záložce Zařízení na území SK.
4.09.2006
Chcete najít zda jsou v blízkosti Vašeho bydliště kontejnery na tříděný komunální odpad? V sekci Pro občany nyní můžete vyhledávat na záložce Rozmístění kontejnerů podle názvu obce. Jestliže údaje nejsou přesné prosím napište nám e-mailem. .
7.08.2006
Dnešního dne byl v sekci Veřejná správa aktualizován dokument Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení. Veškeré další potřebné informace naleznete zde.
31.07.2006
Seznam obcí, kterým byly v letošním roce v rámci realizačního projektu „Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území kraje“ přiděleny nádoby na sběr využitelných složek komunálního odpadu, naleznete zde.
12.7.2006
Krajská soutěž pro obce „My třídíme nejlépe“ jde do finále. Více aktuálních informací naleznete zde.
16.5.2006
Krajská soutěž pro obce „My třídíme nejlépe“ pokračuje i v roce 2006. Více informací zde.
11.04.2006
Proběhla aktualizace seznamu autovrakoviště na území SK k datu 11.04.2006.
6.04.2005
Proběhla aktualizace seznamu zařízení na území SK k datu 5.4.2006.
8.03.2006
Dnešního dne byl do sekce Veřejná správa přidán dokument Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení. Další potřebné informace naleznete zde.
28.02.2006
I v roce 2006 bude v rámci projektu „Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území kraje“ posílena sběrná síť využitelných složek komunálních odpadů. Další potřebné informace naleznete zde.

© 2010 Středočeský kraj