POH SK 2016-2025

Dne 24.5.2016 vyšla ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje (roč. 2016, částka 4) Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje, kterou se vyhlásila závazná část Plánu odpadového hospodářství  pro období 2016 až 2025 (POH SK). POH SK byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením  č. 097-22/2016/ZK ze dne 25.4.2016.

 

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 - Analytická část

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025  - Závazná část

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 - Směrná část

 

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje

V souladu s ustanovením §43 odst.13 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (zákon o odpadech) má Středočeský kraj povinnost provádět každoročně vyhodnocení plnění POH Středočeského kraje zpraco- vané pomocí indikátorů stanovených v závazné části POH ČR a vždy po 2 kalendářních letech, za které je vyhodnocení prováděno, zpracuje zprávu o plnění cílů plánu odpado- vého hospodářství kraje a tuto zprávu předloží  ministerstvu životního prostředí.

Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za období 2016 - 2017

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 Středočeský kraj