Otázky pro čtenáře

1. Kdo povoluje provoz zařízení k nakládání s odpady?
2. Žádost o souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady musí obsahovat?
3. Který odpad není možno uložit ve sběrném dvoře?
4. Se kterými odpady se nenakládá podle zákona o odpadech?
5. Které odpady nepatří do modrého kontejneru na tříděný odpad?
6. Které odpady patří do žlutého kontejneru na tříděný odpad?
7. Které odpady patří do zeleného kontejneru na tříděný odpad?
8. Které odpady patří do oranžového kontejneru na tříděný odpad?
9. Které odpady patří do červeného kontejneru na tříděný odpad?
10. Kdo není původce odpadu ve smyslu zákona o odpadech?
11. Co nepatří mezi povinnosti původce odpadu?
12. Kdo nemůže ukládat pokuty za nedodržování zákona o odpadech?
13. Jak není možno naložit se starou lednici?
14. Kam není možno odevzdat nepoužívané léky?
15. Kam nepatří použitý motorový olej?
16. Kam není možnou odevzdat pneumatiky?
17. Kam je možno odevzdat autovrak?
18. Který odpad je možno uložit na skládku?
19. Kdo stanovuje způsob nakládání s odpady pro obyvatele obce?
20. Co nepatří do kontejneru na směsný odpad?
21. Co nepatří do kontejneru na plasty?
22. Co nepatří do kontejneru na sklo?
23. Proč je potřeba, aby občané třídili komunální odpad?
24. Jak stanovuje obec maximální výši poplatků za komunální odpad?
Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c, 8a, 9a, 10a, 11c, 12c, 13c, 14c, 15b, 16b, 17a, 18a, 19b, 20a, 21b, 22b, 23c, 24b

© 2010 Středočeský kraj