Archiv 2007
9. 12. 2007
Dne 29.11. 2007 proběhlo v „Sovových Mlýnech“ za účasti zástupců kraje slavnostní vyhlášení vítězů krajské soutěže pro obce „My třídíme nejlépe“ a SMS soutěže ve znalostech o kompostování a zpětném odběru elektrozařízení. Více informací naleznete zde
9. 12. 2007
V souladu s ustanovením § 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, zajistil Středočeský kraj vypracování vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. Vyhodnocení bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 23-22/2007/ZK ze dne 19.11.2007. V úplném znění je k dispozici zde
28.11.2007
Byl aktualizován seznam nádob, které byly skutečně přiděleny obcím v rámci realizačního projektu „Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Středočeského kraje“. Seznam najdete zde
26.11.2007
Jména výherců SMS soutěže ve znalostech o kompostování odpadů a obdobné soutěže o znalostech značek zpětného odběru elektrospotřebičů, realizovaných v rámci informační kampaně, naleznete zde
26.11.2007
Informace o výsledcích krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ naleznete zde
25. 10. 2007
Od října putuje po náměstích středočeských měst neobvyklý objekt – obří model kontejneru na třídění odpadů. Kontejner je potištěn informacemi a zajímavostmi o třídění odpadů a bude tento podzim a příští jaro postupně vystaven na náměstích 25 středočeských měst. Podrobnosti o místech vystavení naleznete na stránkách krajské kampaně.
16.10.2007
Dne 8.10.2007 proběhla na Krajském úřadě Středočeského kraje tisková konference k průběhu „Krajské informační kampaně k problematice třídění využitelných složek komunálního odpadu a k podpoře zpětného odběru elektrozařízení“. Více informací naleznete na stránkách Středočeského kraje
.
16. 10. 2007
Upozornění pro soutěžící obce!
Krajská soutěž pro obce „My třídíme nejlépe“ jde do finále.

Informace o nakládání s komunálním odpadem v obci za 3.čtvrtletí tohoto roku je třeba zaslat společnosti EKO-KOM, a.s., Praha nejpozději do 30.10.2007. Do tohoto termínu je třeba rovněž předložit i podklady o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů.
Obce, které tyto údaje nezašlou včas, nebudou zařazeny do celkového vyhodnocení soutěže.

20. 9. 2007
Vážení žadatelé, o podporu v rámci první výzvy v Operačního programu Životní prostředí naši pracovníci pro Vás připravili přehled podkladů, které je nutno z Vaší strany doložit tak, aby jste získali stanovisko Středočeského kraje k Vašemu záměru. Více informací naleznete . zde

20. 8. 2007
Dnem 20.8.2007 byla uvedena do provozu aktualizovaná aplikace seznamu provozovatelů zařízení k nakládání s odpady na území Středočeského kraje.

10. 8. 2007
Vážení žadatelé, oznamujeme Vám, že dne, 29. 6 .2007, Státní fond životního prostředí ČR, zveřejnil první výzvu k předložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat od 3. září do 26. října 2007. Více informací naleznete zde.
24. 7. 2007
Články o třídění a využití jednotlivých druhů odpadů, které vycházejí v Denících Bohemia v rámci informační kampaně, naleznete zde."
17. 7. 2007
Do sekce Odpovědí na nejčastější dotazy byly umístěny otázky a odpovědi týkající se nakládání s výkopovou zeminou.
27. 6. 2007
Počty nádob, přidělené obcím v rámci realizačního projektu „Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Středočeského kraje“ jsou uvedeny zde.
15. 6. 2007
Veřejná soutěž.V souvislosti s řešením nezákonného uložení chemikálií v bývalém zemědělském objektu v Nalžovicích vyhlásil Středočeský kraj v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách soutěž na zakázku „Uvedení zemědělské stavby v Nalžovicích do stavu v souladu se zákonem“ . Veškeré potřebné informace o zakázce jsou dostupné na adrese.
14. 6. 2007
Společnost SAFINA, a.s. za podpory Středočeského kraje v letošním roce realizuje pilotní projekt, jehož cílem je podpora zvýšení zpětného odběru vyřazených elektrozařízení od spotřebitelů v obcích do 1000 obyvatel na území Středočeského kraje. Více informací naleznete zde.
1. 6. 2007
Středočeský kraj, autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. a společnost ASEKOL s.r.o, zajištující zpětný odběr vybraných druhů elektrospotřebičů, v rámci společných projektů osloví obyvatele kraje prostřednictvím informační kampaně s cílem motivovat obyvatele kraje ke třídění odpadů včetně biologicky rozložitelných a ke zpětnému odběru elektrospotřebičů.

Kampaň bude mít řadu podob (seriál článků v regionálních novinách, putování obřího propagačního kontejneru po náměstí měst, billboardy a polepy autobusů, informační brožury do schránek, informační tabule na sběrných dvorech, apod.)

Hlavní část kampaně proběhne v měsíci září a říjnu, aby tak navázala na obdobné celostátní kampaně, které budou realizovány zejména prostřednictvím veřejné prezentace v jednotlivých městech a obcích a dále prostřednictvím televize a rozhlasu.

Podrobné informace naleznete zde.

31. 5. 2007
Probíhá již 3. ročník soutěže pro obce „My třídíme nejlépe“. Podrobnější informace, včetně výsledků a průběžného pořadí, naleznete zde.
9. 2. 2007
Informace o přidělování sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu včetně formuláře příslušné žádosti naleznete zde.
6. 2. 2007
Na webových stránkách je zavedena nová rubrika „Naše téma“ s cílem seznámit zájemce podrobněji o nakládání s vybranými skupinami odpadů a o aktuálních problémech odpadového hospodářství na území našeho kraje. Úvodní téma je věnováno zpětnému odběru výrobků. Více informací k této problematice naleznete zde.
6. 2. 2007
V roce 2007 pokračujeme v realizačním projektu „Oddělený sběr a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území kraje“. Jeho součástí bude několik dílčích podprojektů. Kromě informační kampaně o třídění odpadů a krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ je nově zařazena propagace odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů (BRKO). Jedním z podprojektů je i posílení sběrné sítě využitelných složek komunálního odpadu pronájmem kontejnerů jednotlivým obcím.O připravovaném projektu Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.
6. 2. 2007
Na podporu zpětného odběru a sběru vyřazených elektrospotřebičů od fyzických osob i podnikatelských subjektů bude realizována informační kampaň za účelem posílení motivace k ekologickému zacházení s těmito zařízeními.O připravovaném projektu Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.

© 2010 Středočeský kraj