Archiv 2008


25. 4. 2008
Zpracování bioodpadů

V části „Naše téma“ naleznete další článek, tentokrát se zabývající problematikou bioodpadů. Bioodpady tvoří skupinu odpadů, která je v současné době aktuální kromě jiného i proto, že Česká republika je povinna zajistit postupné omezování jejich ukládání na skládky. Jednou z cest jak toho dosáhnout je zvýšení úrovně využívání bioodpadů a právě na ně je zaměřeno poslední „naše téma“. Celý text naleznete v Naše téma 1/4 2008 .

22. 2. 2008
Dne 27. února 2008 budou zahájeny na základě exekučního příkazu sanační práce v bývalém zemědělském objektu v Nalžovicích, ve kterém jsou nelegálně uloženy odpady, chemické látky a přípravky, k dosažení stavu, kdy nebude ohroženo životní prostředí, zdraví lidí a životy osob. Práce spojené s realizací exekuce budou probíhat po dobu 24 týdnů a vykonatelem náhradního plnění je společnost Marius Pedersen a.s., IČ 421 94920, se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové. Dozorovací činností (supervizí) je pověřena firma WASTECH a.s., IČ 607 33 276, se sídlem Ostružinová 36, Praha 10. Podrobnosti naleznete zde.
22. 2. 2008
Středočeský kraj i v letošním roce ve spolupráci s AOS EKO-KOM, a.s., Praha a společností ASEKOL s.r.o, Praha, provozovatelem kolektivního systému zajišťující zpětný odběr vybraných elektrospotřebičů, realizují na podporu třídění využitelných složek komunálních odpadů následují projekty:
  • Přidělení sběrných nádob obcím na využitelné složky komunálního odpadu.
  • Krajskou soutěž pro obce „My třídíme nejlépe“.
  • Informační a komunikační kampaň ke třídění komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelných složek a ke zpětnému odběru elektrozařízení a sběru vyřazených elektrospotřebičů.
  • Průzkum veřejného mínění zaměřený na postoj obyvatel kraje ke třídění využitelných složek komunálního odpadu a na zpětný odběr elektroodpadů.
  • Pilotní projekt na třídění a svoz biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů (BRKO) ve vybraných lokalitách kraje.

Bližší informace o připravovaných projektech naleznete kliknutím myší na aktivní slovo, vyznačené podtržením. Na těchto stránkách budou rovněž zveřejňovány průběžné informace o průběhu výše uvedených projektů.

© 2010 Středočeský kraj