Krajský plán odpadového hospodářství 2004-2015

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství kraje je stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Plán odpadového hospodářství je základním dokumentem upravujícím nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Účelem POH Středočeského kraje, který navazuje na již schválenou Krajskou koncepci hospodaření s odpady a vychází ze závazné části POH České republiky je stanovení základních směrů a cílů při nakládání s odpady (předcházení vzniku, minimalizace vznikajícího množství, využívání vznikajících odpadů, omezení nepříznivého vlivu odpadů na ŽP). Současně POH Středočeského kraje stanoví konkrétní opatření, postupy a nástroje, jak cílů dosáhnout.

Dne 21.12. 2004 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Dne 22.3.2005 byla vyhlášena ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje "Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje".

Dne 30.12.2008 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Středočeského kraje ze dne 10.9.2008, kterou se vyhlašuje aktualizovaná závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. Aktualizace se zaměřuje v první řadě na ty oblasti nakládání s odpady, které je Středočeský kraj schopen ovlivňovat. Jednou z podstatných změn je fakt, že veškeré materiály, které jsou používány pro terénní úpravy a rekultivace (je lhostejné, jestli se jedná o odpady nebo různé certifikované výrobky, často z odpadů vyráběné) musí svojí kvalitou splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., upravující využití odpadu na povrchu terénu.

Aktuální znění:

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje - verze 2004

Věstník aktuálně zde:
1/2005 Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje - závazná část POH 2004

7/2008 Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje - závazná část POH 2008

 

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje

V souladu s ustanovením §43 odst.11 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (zákon o odpadech) má Středočeský kraj povinnost provádět každoročně vyhodnocení plnění POH Středočeského kraje zpracované pomocí indikátorů stanovených v závazné části POH ČR.

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2015

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2014

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2013

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2012

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2011
Příloha Produkce KO na území jednotlivých ORP Středočeského kraje v roce 2011

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2010

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2009
Příloha Produkce KO na území jednotlivých ORP Středočeského kraje v roce 2009

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2008
Příloha Produkce KO na území jednotlivých ORP Středočeského kraje v roce 2008

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2007

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2006

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2005

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2004


 


© 2010 Středočeský kraj