Přehled oprávněných osob dle §12 odst.3 zákona o odpadech

Na těchto stránkách naleznete informace o oprávněných osobách, kterým byl nejen Krajským úřadem Středočeského kraje udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a to dle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1. Jsou zobrazeny aktuální informace o provozovaných zařízeních a to včetně seznamu povolených odpadů a jejich lokalizace.

Jedná se o webovou aplikaci MŽP  ISOH Registr zařízení http://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

 


© 2010 Středočeský kraj