Pro obce - Komunální odpad po roce 2024

Od začátku roku 2024 bude zakázáno, v souladu se zákonem, ukládat na skládky směsný komunální odpad, stejně jako recyklovatelné a využitelné odpady. Pro ně bude nutné najít jiné využití. Problém bude zejména s tou částí odpadu, který nelze dále recyklovat. Podle autorů níže připojené brožury bude muset směřovat především do zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO).

Brožura je návodem, jak řídit odpadové hospodářství po roce 2024 a přitom šetřit peníze obce a jejích občanů. „Nápad na její vydání vzešel ze seminářů, které kraj na toto téma uspořádal v minulém roce. Na nich se po diskuzích se starosty obcí ukázalo, že by bylo v rámci metodické podpory obcím vhodné ji zpracovat. Vyšli jsme tomuto požadavku vstříc, abychom pomohli obcím se s novou situací včas vypořádat“ .

V současné chvíli uveřejňujeme její elektronickou podobu, kdy tištěná verze bude následovat.


© 2010 Středočeský kraj