Pro obce - Překládací stanice v OH obcí

Publikace "Překládací stanice v odpadovém hospodářství obcí" navazuje na již realizovanou publikaci "Komunální odpad po roce 2024" a uvádí princip fungování překládacích stanic v odpadovém hospodářství s důrazem na funkční propojení s odpadovým hospodářstvím obcí.  

„Nápad na její vydání vzešel ze seminářů, které kraj na toto téma uspořádal v minulém roce. Na nich se po diskuzích se starosty obcí ukázalo, že by bylo v rámci metodické podpory obcím vhodné ji zpracovat. Vyšli jsme tomuto požadavku vstříc, abychom pomohli obcím se s novou situací včas vypořádat“ .

V současné chvíli uveřejňujeme její elektronickou podobu, kdy tištěná verze bude následovat.


© 2010 Středočeský kraj