Zajímavé odkazy

 

Stránky české informační agentury životního prostředí CENIA zaměřené na integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - ISPOP umožňující elektronickou výměnu dat mezi ohlašovateli a institucemi veřejné správy.(http://www.ispop.cz)

Stránky Středočeského kraje. Lze zde nalézt informace o Středočeském kraji a také z Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu.
(http://www.kr-stredocesky.cz)

Stránky Ministerstva životního prostředí ČR. Naleznete zde informace o plánu odpadového hospodářství ČR, o platné i připravované legislativě v oblasti odpadového hospodářství.
(http://www.env.cz)

Stránky České inspekce životního prostředí s kontakty na kanceláře místně příslušných oblastních inspektorátů. Lze zde také nalézt přehled a texty platných zákonů v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí včetně oblasti odpadového hospodářství.
(http://www.cizp.cz)

Stránky Státního fondu životního prostředí ČR. Lze zde nalézt informace, na jaké investiční akce Fond poskytuje dotace, za jakých podmínek a jak o tyto dotace žádat.
(http://www.sfzp.cz)

Stránky časopisu Odpady, který seznamuje čtenáře se situací v odpadovém hospodářství a se subjekty, které v něm působí. Přináší informace o nových trendech a zkušenostech nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
(http://odpady.ihned.cz)

Stránky autorizované obalové společnosti EKOKOM, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Naleznete zde informace o tom, jak se obce mohou do tohoto systému zapojit a jaké povinnosti a práva z toho pro obce plynou.
(http://www.ekokom.cz)

Stránky sdružení pro zpětný odběr malých baterií ECOBAT.
(http://www.ecobat.cz)

Stránky Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí - projekty

(http://www.institut-urmo.cz/cz/)


© 2010 Středočeský kraj