Pro občany - Články

Článek Jak to vlastně s těmi odpady je?
Obecný článek o tom, proč je důležité třídit domovní odpady, jaké potíže obci způsobují svým netříděním a čemu naopak tříděním napomáhám.

Článek Kde se z odpadů stává surovina
Článek o provozu nové třídicí linky v Kladně, o způsobu a kvalitě dotřiďování odpadů, a to nejen papíru a plastů.


Seriály článků o odpadových komoditách:

Článek Úvod – co je to odpad, jak se dělí, využitelné odpady
Článek Třídění v domácnostech – třídění nebezpečných odpadů, třídění využitelných odpadů
Článek Třídění papíru
Článek Třídění skla
Článek Třídění plastů
Článek Třídění některých ostatních složek domovních odpadů – např. kovů, nápojových kartonů, bioodpadu atd.
Článek Mýty a pověry


Seriál o třídění a recyklaci odpadů:

1. díl – Seriál o třídění a recyklaci odpadů – úvod
2. díl – Jak vše funguje v zahraničí? Zkušenosti z Evropské unie
3. díl – Jaké odpady vznikají v domácnostech?
4. díl – Jak třídíme odpady?
5.díl – Co se s odpady dále děje?
6.díl – Jak se odpady zpracovávají – recyklované výrobky?


Ilustrativní fotografie k článkům:

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr – kontejnery
Sběrný dvůr – nebezpečné odpady

Zpracování PET lahví v Silonu Planá nad Lužnicí
Příjem PET lahví
Drcení PET lahví
Vymyté a rozdrcené PET láhve
Tkanina vyrobená z PET lahví

Ostatní fotografie
Skládka komunálních odpadů
Svoz plastů


© 2010 Středočeský kraj