Studie Středočeského kraje

PŘEKLÁDACÍ STANICE ODPADŮ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI  - AKTUALIZACE 2016

 Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s., září 2016

text aktualizovaného dokumentu

 


STUDIE PŘEKLÁDACÍ STANICE ODPADŮ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 

 Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s., duben 2014


Technickoekonomická analýza integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji 

Studie byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 – Program EFEKT

Analytická část

Návrhová část

Směrná část


 


© 2010 Středočeský kraj