Semináře

21.5. 2019 Pracovní schůzka "Jak dál s odpady?"

v uvedeném termínu proběhla pracovní schůzka určená především pro zástupce samosprávy obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje. Pracovní schůzka byla zaměřena na zapojení obcí do  regionálního systému nakládání s odpady v obcích Středočeského kraje.

prezentace z uvedeného jednání je  uveřejněna  níže

setkani_orp_mesta.ppt

14.3. - 29.3.2019 Semináře "Jak dál s odpady?"

v uvedených termínech proběhly odborné semináře určené především pro odpovědné zástupce obcí a měst Středočeského kraje. Semináře měly za úkol přítomné seznámit především s připravovanou novou legislativou v oblasti odpadového hospodářství z pohledu obcí a měst. Dalším bodem semináře byly informace o dalším vývoji regionál - ního systému nakládání s odpady v obcích Středočeského kraje.

Jednotlivé prezentace jsou uveřejněny níže:

Aktivity Středočeského kraje jako veřejně právní korporace v odpadovém hospodářství zde - Ing. Miloš Petera, Statutární zástupce hejtmanky, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje

Regionální systém nakládání s odpady zde - RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.

Připravované legislativní změny zde - Svaz měst a obcí České republiky

Prezentace semináře zde - Ing. vilém Žák / RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. / Ing. Radim Kovařík, Ph. D.

Prezentace semináře zde

Prezentace semináře zde

 

 

21.6. - 28.6.2017 Semináře "Jak dál s odpady"

v uvedených termínech proběhly semináře v okresních městech Středočeského kraje a byly zaměřeny na nakládání s odpady. Zejména pak na povinnosti obcí z hlediska nakládání se směsným komunálním odpadem, možnosti sdružování obcí a pod.

Jednotlivé prezentace jsou uveřejněny níže

 Odpady ve Středočekém kraji zde - Ing. Marie Stáňová, OŽP, Krajský úřad Středočeského kraje

Prezentace semináře zde - F I T E a.s.

Prezentace semináře zde - EKO-KOM, a.s.

 

 

21.3.2017 Semináře "Jak dál s odpady" pořádané v roce 2017

Prezentace semináře zde - FITE a.s.

 

10.-11.11.2016 pořádá Středočeský kraj a společnost EKO-KOM, a.s. v hotelu Ludmila Mělník vzdělávací seminář - Za odpady 2016 - pozvánka

 

21.6.2016 - Rozvoj odpadového hospodářství obcí ve vztahu k novému POH SK 

"Plány odpadového hospodářství obcí" - Ing. Bc. Barbora Tomčalová, Svaz měst a obcí České republiky

"Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016 – 2025 z pohledu obcí" - Ing. Kovařík

 


© 2010 Středočeský kraj