text „oranžové písmo“ – nutno přizpůsobit místním podmínkám

Seriál o třídění a recyklaci odpadů

1. díl „Úvod“

Nový seriál na stránkách vašeho oblíbeného časopisu vám odpoví na časté otázky

  1. PROČ třídíme odpady? Co je to recyklace?
  2. JAK vše funguje v zahraničí? Zkušenosti z Evropské unie
  3. JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?
  4. KAM s nimi? Jak třídíme odpady?
  5. CO se s odpady dále děje?
  6. JAK se odpady zpracovávají? Recyklované výrobky.

Jak vidíte, čeká nás toho opravdu hodně, tak se do toho pustíme. Seriál poběží do konce roku, takže budete mít dost času se ptát na to, co vás zajímá a co se na do časopisu nevešlo. E-mailovou adresu odborníka na třídění a recyklaci odpadů naleznete na konci tohoto článku.

Proč třídíme odpady? Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat; je to móda; ve škole jsem slyšel/a, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

  1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů – už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
  2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech
  3. Odstraňování odpadů– odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)

Co je to recyklace? Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Je důležité dodržovat pravidla třídění odpadů – většinu těchto pravidel asi znáte, podrobnosti a doporučení se dozvíte ve 4. díle seriálu.

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:

Papír PAP 22
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Bílé sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnědé sklo GL 72
Ocel FE 40
Hliník ALU 41
Dřevo FOR 50
Polyethylentereftalát PET 1
Polypropylén PP 5
Polystyrén PS 6
Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4
Polyetylén (lineární) HDPE 2
Kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
Nápojový karton C/PAP 81 a 84>kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.

Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíte na vašem obecním nebo městském úřadu.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!

není nutno uvádět a je možné také upravit ;-):
Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Tato společnost již od roku 1997 provozuje školní program, jehož patronem je Tonda Obal – odborník na třídění a recyklaci odpadů. Můžete mu zasílat otázky na e-mail: tonda@ekokom.cz, nebo navštívit jeho web www.tonda-obal.cz (web je určen dětem, ale možná tam také najdete zajímavé informace).