text „oranžové písmo“ – nutno přizpůsobit místním podmínkám

Seriál o třídění a recyklaci odpadů

2. díl „JAK vše funguje v zahraničí?

Zkušenosti z Evropské unie

V minulém čísle jste se poprvé seznámili s novým seriálem, který vám odpoví na časté otázky. Už víte, proč třídíme odpady a co je to recyklace. Tentokrát se dozvíte, jak třídění a recyklace odpadů funguje v Evropské unii.

Ve většině zemí Evropské unie fungují tzv. systémy využití odpadů z obalů, kterým se také říká systémy Zeleného bodu (o značce Zelený bod jste se dozvěděli minule). Princip těchto systémů je jednoduchý: firmy (výrobci, plniči, distributoři, dovozci) jsou zodpovědné za zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Aby s mohly těchto povinností zhostit, založí neziskovou obalovou společnost, která poté koordinuje aktivity spojené s recyklací a využitím odpadů z obalů v dané zemi. Přitom spolupracuje s partnery z těchto oblastí: průmysl, obce, odpadářské firmy a v neposlední řadě také veřejnost. U nás působí autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. (více informací najdete na www.ekokom.cz)

A jak se vlastně odpady v jednotlivých zemích třídí?

Princip je všude stejný, sbírají se většinou tři materiály: sklo, plasty (nebo všechny obaly) a papír.

Informace o systémech třídění a recyklace odpadů v jednotlivých zemích naleznete na www.pro-e.org Na této stránce jsou také „rokliky“ na webové stránky všech organizací v Evropě.

A teď trochu zajímavých čísel:

A jak je na tom ČR ve srovnání se zeměmi v Evropě?

Jak vidíte v grafu, jsme na 9. místě ze všech 18 zemí, kde fungují systémy Zeleného bodu.

není nutno uvádět a je možné také upravit ;-):
Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Tato společnost již od roku 1997 provozuje školní program, jehož patronem je Tonda Obal – odborník na třídění a recyklaci odpadů. Můžete mu zasílat otázky na e-mail: tonda@ekokom.cz, nebo navštívit jeho web www.tonda-obal.cz (web je určen dětem, ale možná tam také najdete zajímavé informace).