text „oranžové písmo“ – nutno přizpůsobit místním podmínkám

Seriál o třídění a recyklaci odpadů

3. díl „JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?“

Opět je tu „recyklační“ seriál, který vám odpovídá na časté otázky. Už víte, proč třídíme odpady, co je to recyklace a jak třídění a recyklace odpadů funguje v Evropské unii. Tentokrát se dozvíte, jaké odpady produkujete u vás doma.

Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:

Pokud se tyto druhy odpadu třídí ve vaší obci/městě, ukládejte je do barevných nádob.

Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr. V některých obcích bývají přistavovány velké kontejnery, nebo zajíždí speciální sběrna.

Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem.

Odpady bychom měli přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné– smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Jak máme třídit odpady u nás doma?

Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.

Pokud si nebudete jisti, kde najdete sběrný dvůr, nebo kdy přijede sběrna nebezpečných odpadů, zeptejte se na vašem obecním či městském úřadu nebo u firmy, která se stará o tříděný sběr odpadu.

není nutno uvádět a je možné také upravit ;-):

Tonda Obal – odborník na třídění a recyklaci odpadů. Můžete mu zasílat otázky na e-mail: tonda@ekokom.cz, nebo navštívit jeho web www.tonda-obal.cz (web je určen dětem, ale možná tam také najdete zajímavé informace).