text „oranžové písmo“ – nutno přizpůsobit místním podmínkám

Seriál o třídění a recyklaci odpadů

5. díl „CO se s odpady dále děje?“
Minulý díl „recyklačního“ seriálu odpověděl na prastarou otázku „kam s ním“ a tak už máte přehled, jaké odpady se ukládají do barevných nádob, na sběrné dvory apod. Tentokrát postoupíme dále v cestě odpadů – k dotřídění.

Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.

Dotřídění papíru

Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. To se děje na dotřiďovací lince společnosti.... ve městě......... Na dotřiďovaní lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané.

Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny.......

Dotřídění skla

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu a vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren.....

Dotřídění plastů

I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince společnosti.... ve městě.......... Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky společnosti.... ve městě..........

A jak se jednotlivé vytříděné druhy odpadů dále zpracovávají? To prozradí závěrečný díl seriálu: JAK se odpady zpracovávají? Recyklované výrobky.

není nutno uvádět a je možné také upravit ;-):

Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Tato společnost již od roku 1997 provozuje školní program, jehož patronem je Tonda Obal – odborník na třídění a recyklaci odpadů. Můžete mu zasílat otázky na e-mail: tonda@ekokom.cz, nebo navštívit jeho web www.tonda-obal.cz (web je určen dětem, ale možná tam také najdete zajímavé informace).