Mýty a pověry v třídění

1. Z PET láhví musí být odstraněno víčko, etiketa, jinak se nedá PET láhev zpracovat.

Není tomu tak. PET láhve před zpracováním procházejí mycí linkou, která má za úkol odstranit nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, kterým je etiketa k láhvi přilepena. Takže odstraněním etikety a víčka pomůžete zpracovateli, ale nutné to není. Mnohem důležitější je láhev sešlápnout, tak aby zabírala co nejméně prostoru a víčko neutahovat. Utažená láhev totiž nelze dobře lisovat.

2. Krabice od mléka, džusů, apod. patří do papíru

Ne. V každé oblasti je systém sběru nápojových kartonů nastaven jinak. Někde se sbírá do nádob spolu s papírem, jinde s plasty, někde jsou samostatné nádoby, někde se sbírá do pytlů. Je třeba informovat se na obci, nebo hledat nádoby označené samolepkou pro sběr nápojových kartonů.

3. Nemá cenu odpady třídit, protože svozová firma vše smíchá a odveze na skládku.

Není to stoprocentně pravda, i když i takové příklady se občas mohou vyskytnout. Problémy jsou v transparentnosti svozu tříděného odpadu. Pokud je obec vybavena kontejnery na tříděný odpad s kolečky, sváží je totiž úplně stejné auto, které sváží i běžné popelnice. Je to víceúčelové vozidlo, které se po svozu popelnic vyčistí a pak může svážet tříděný odpad. Tímto způsobem se šetří dopravní náklady. Pokud je obec vybavena kontejnery se spodním výsypem, musí přijet speciální vozidlo s rukou, které nádobu zvednou a vysypou do kontejneru na korbě. Tento kontejner bývá vybaven přepážkou tak, aby se daly odvézt dvě komodity najednou.

Někdy je tříděný odpad tak znehodnocen nebezpečnými odpady, nebo komunálním odpadem, že se musí odvézt na skládku. Ale to je otázka pro neukázněné občany. Pokud máte pochybnosti o tom jak se s odpady nakládá, kontaktujte příslušný obecní úřad.